Jednolita baza orzeczeń sądowych, którą warto sprawdzić

Okazuje się, że portale orzeczeń sądów powszechnych nie pełnią takiej roli jak powinny, a same sądy rzadko kiedy zamieszczają tam orzeczenia. Bez wątpienia, jeśli sądy praktykowałyby takie regularne umieszczanie orzeczeń na portalach, bazy orzeczeń były by jednolite, a samym zainteresowanym łatwiej było by łatwiej odnaleźć interesujące orzeczenie. Myśl taka została przedstawiona przy okazji tworzenia systemu do analizy orzeczeń sądowych. 

Sądowe portale orzeczeń

W praktyce wygląda to w ten sposób, że sądy delikatnie bagatelizują kwestię zamieszczania w sieci orzeczeń. Tłumaczą to brakiem czasu ze strony pracowników sekretariatów, ogólnym zabieganiem. Sędziowie sami przyznają, że system publikacji orzeczeń, bardzo słabo funkcjonują w ich sądach. Portale takie wprowadzono w 2012 roku. Początkowo sądy zamieszczały tam wyroki, jednakże z każdym kolejnym rokiem liczba nowych orzeczeń diametralnie spadła. 

Orzeczenia sądowe publikowane w sieci

Dostęp do takich orzeczeń jest zapewniany już od dłuższego czasu. Istnieje Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, funkcjonuje również Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych. Również sam Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny zamieszczają swe orzeczenia w sieci. Problem tkwi w tym, że zamieszczane tak wyroki są w sposób odmienny i według różnych zasad. Często takie dokumenty mają inną budowę, strukturę. Brak jednolitości w takich praktykach sprawia spory problem dla osób, które poszukują potrzebnego orzeczenia.  W ostatnim czasie odbyło się spotkanie z rzecznikiem praw obywatelskich, podczas którego prof. Marek Niezgódka z ICM zaproponował stworzenie jednego, określonego standardu technicznego dokumentów z orzeczeniami. Podsumowując, chodzi o to, aby każdy posiadał jednolitą budowę, zawierał w tym samym miejscu datę, a także określenie składu orzekającego, sentencję, lub uzasadnienie.

W niektórych miastach wyroki takie publikowane są codziennie, praktycznie regularnie. Jest tak np. w Łodzi, Gliwicach, Szczecinie i Poznaniu. Wciąż jednak pozostaje problem braku jednolitości wprowadzanych do portali orzeczeń. Brak czytelności, potrzeba prowadzenia poszukiwań interesujących wyroków na różnych stronach internetowych, co wpływać może na chaos, a same zadanie będzie mocno utrudnione. 

Jednolita baza orzeczeń sądowych sporo ułatwi

Warto podkreślić, że regularne, jednolite publikowanie orzeczeń w bazie, byłoby bardzo opłacalne. Jak się okazuje taka jednolita baza powstała. W celu odnalezienia profesjonalnej bazy orzeczeń sądowych warto odwiedzić https://standardyprawa.pl/orzeczenia.

Sama publikacja nie jest na tyle istotna nawet z samego zainteresowania społeczeństwa, ponieważ ono nie jest aż tak znaczne, jednak regularna publikacja orzeczeń ułatwi codzienną pracę wielu sędziom. Podkreśla się, że znaczenie mają zagadnienia prawne, a te jak wiadomo, bywają skomplikowane, trudne do rozstrzygnięcia, dlatego publikacja orzeczeń mogłaby pomóc w analizach takich problemów prawnych i precedensowy charakter różnych spraw. Udostępniane nowe sprawy i zagadnienia prawne będą dla innych sądów możliwością poznania danego problemu, zjawiska. Ponadto, dzięki takiej bazie, sądy pierwszej instancji mogą się wypowiedzieć i zapoznać z poglądami innych sądów. Wpłynie to również na kształtowanie kultury prawnej i zwiększanie świadomości społeczeństwa. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.